787 20 33 20

OBOZY I PÓŁKOLONIE

Końcowa klasyfikacja za sezon 2010 - Roman Lisak na pierwszym miejscu.